Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dyrektor

Marek Robak


 

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000


 

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

ZASADY

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do:

  • Uczęszczania do szkoły codziennie, chyba że posiadają prawne usprawiedliwienie nieobecności.
  • Przestrzegania regulaminów klasowych.
  • Traktowania personelu, innych uczniów i członków społeczności szkolnej z godnością i szacunkiem.
  • Posiadania własnego indeksu i przynoszenia go do szkoły każdego dnia. Rodzice powinni od czasu do czasu sprawdzać indeks ucznia.

Jakiekolwiek zachowanie narażające bezpieczeństwo innych takie jak napastowanie, zastraszanie czy działania niezgodne z prawem nie będzie w naszej szkole tolerowane.


Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?