Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dyrektor

Marek Robak


 

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000


 

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

FINLANDIA  - TURKU 07-12.05.2017

Podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Finlandii  uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w spotkaniach , podczas których realizowali zamierzone cele. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje dotychczasowe prace. Były to prezentacje na temat systemu edukacji  oraz szkolnictwa wyższego w  krajach partnerskich.  

Podczas spotkania międzynarodowe grupy robocze uczniów pracowały nad projektem idealnej szkoły -programu nauczania, regulaminu, budżetu itp. Opracowane projekty były prezentowane i szczegółowo omawiane przez uczniów podczas spotkania wszystkich uczestników mobilności, młodzieży goszczącej, ich rodziców i nauczycieli goszczącej szkoły. Uczniowie przygotowywali się przed wyjazdem do wzięcia udziału w prezentacjach zbierając potrzebne informacje oraz  ucząc się precyzyjnego słownictwa w języku angielskim.

Podczas kolejnego dnia pobytu w szkole w Turku   wszyscy  uczniowie pracowali  w swoich grupach  przygotowując  broszurki lub prezentacje na temat możliwości studiowania jakie europejskie uczelnie oferują obcokrajowcom, w szczególności obywatelom państw Unii Europejskiej (wymagania, terminy, potrzebne dokumenty) oraz przeciętnych kosztów utrzymania w danym kraju.

Uczniowie zwiedzili przyjmującą ich szkołę fińską, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych oraz  zapoznali się z działalnością i  regulaminem szkoły. Brali również udział w zajęciach integracyjnych  obejmujących gry i zabawy zespołowe, wycieczkę do parku narodowego połączoną z licznymi quizami, zwiedzania miasta, muzeum.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?