Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dyrektor

Marek Robak


 

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000


 

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

Program Erasmus+

Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Projekty realizowane w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polegają na dwu- lub trzyletniej, międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw strategicznych:

partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów.Dzięki dofinansowaniu ich uczniowie mogą wyjeżdżać  do szkół partnerskich;

partnerstwa strategiczne – współpraca między regionami.

W ich skład muszą wchodzić konsorcja z co najmniej dwóch krajów, obejmujące trzy typy instytucji: władze oświatowe, szkołę i inną organizację działającą w obszarze edukacji, adekwatną do tematyki projektu;

partnerstwa strategiczne – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji.

Polegają na współpracy co najmniej trzech dowolnych instytucji działających w obszarze edukacji z trzech różnych krajów.

 

Nasza szkoła złożyła wniosek projektu w ramach akcji 2.1 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca Szkół.

 

 We wrześniu 2014 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków.  W naszym regionie tylko dwie szkoły uzyskały zatwierdzenie realizacji projektu i otrzymały dofinansowanie z  programu Erasmus+.  Jednym z dwóch zatwierdzonych w regionie projektów był nasz projekt - Peer2Peer.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?